Karneval

Dům dětí  pořádá během celých prázdnin příměstské tábory. Bohatý program umožňuje dětem prozkoumat, za doprovodu instruktorů, nejbližší okolí. Každé ráno se v osm hodin sejdou na určeném stanovišti. Odtud vyrážejí na zajímavé expedice. Návštěva blízkého arboreta patří mezi jejich nejoblíbenější cíl.   Byl jejich zatěžkávací zkouškou Poslední týden prázdnin je zasvěcen přípravě karnevalu, který je, […]