Nepodceňujte ve vaší obci výstavbu kanalizačních sítí!

Podceňování odvádění odpadních vod prostřednictvím kanalizace může způsobit i značné zaostávání výstavby veřejných kanalizací za veřejnými vodovody. Nepříznivý stav v této oblasti je často způsobován nedostatkem finančních prostředků ať už ze strany státu nebo jednotlivých měst a obcí. To způsobí i prohlubování rozporu mezi ustanoveními vodního zákona a jeho plněním.
Současná úroveň rozvoje veřejné kanalizace je tedy často výsledkem dlouholetého nerovnoměrného rozvoje naší společnosti bez souběžné realizace opatření pro zajištění zdravého životního prostředí.

Nepodceňujte ve vaší obci výstavbu kanalizačních sítí!

Přijedeme, zaměříme a navrhneme nejoptimálnější řešení vaší kanalizace! Samozřejmě se také ujmeme samotné realizace projektu.